Bouwvergunning

Wanneer u overweegt uw huis te renoveren, of een aanbouw toe te voegen, houdt dan rekening met het aanschaffen van een bouwvergunning. Bouwen zonder bouwvergunning kan namelijk veel problemen opleveren. Het is daarom aan te raden bij een erkend klusbedrijf of bij de gemeente na te vragen of een bouwvergunning voor uw project verplicht is. Omdat de regels rondom het verkrijgen van een bouwvergunning niet altijd even duidelijk zijn, helpen wij bij Klusbedrijf Nu u graag aan de benodigde informatie. Voor een klus zonder wettelijke problemen bent u bij Klusbedrijf Nu aan het juiste adres!

Bouwvergunning is vanaf nu Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen en renoveren van uw huis heeft u vaak een bouwvergunning nodig, en eventuele aanvullende vergunningen voor bijvoorbeeld het kappen van bomen, of het slopen van een deel van uw woning. Om het papierwerk rond het aanvragen van vergunningen te beperken, en duidelijkheid aan te brengen in de voorwaarden voor verbouwen, is in 2010 de omgevingsvergunning in het leven geroepen. In plaats van verschillende losse vergunningen, hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen. De omgevingsvergunning bevat onder meer de volgende losse vergunningen:

  • Bouwvergunning
  • Milieuvergunning
  • Kapvergunning
  • Sloopvergunning
  • Aanlegvergunning
De omgevingsvergunning is per wet geregeld met de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), en verschilt per gemeente in kosten. Een gemiddeld klusbedrijf kan u hierover van informatie voorzien. Naast de omgevingsvergunning zijn er voor elk bouwproject bouwvoorschriften van kracht, die de volksgezondheid en de kwaliteit van bouwprojecten moeten garanderen. Aan deze bouwvoorschriften (samengevat in het Bouwbesluit 2012) dient u ook te voldoen wanneer u vergunningsvrij mag verbouwen. Wanneer u kiest voor een erkend klusbedrijf om het bouwproject voor u uit te voeren, weet u zeker dat aan de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

Voorwaarden Omgevingsvergunning

U heeft niet altijd een bouwvergunning nodig, wanneer u uw huis gaat verbouwen of renoveren. Zo is een omgevingsvergunning niet nodig bij de meeste projecten binnenshuis en bij aanpassingen van de achterkant van uw woning. Wanneer de verbouwing echter invloed heeft op het vooraanzicht van uw woning, grenst aan de straat of het groen van de gemeente, of overlast oplevert voor anderen, is het vaak noodzakelijk een vergunning aan te vragen. Of u daadwerkelijk een vergunning nodig heeft, kunt u checken bij het online omgevingsloket van de Rijksoverheid, of overleggen met een klusbedrijf uit uw regio. Wanneer u vergunningsvrij wilt verbouwen, is het eveneens aan te raden contact te leggen met een klusbedrijf, die u van professioneel advies kan voorzien.

Bijkomende kosten

Houd er rekening mee dat bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, de gemeente enkele kosten (leges) in rekening kan brengen. De leges vormen over het algemeen een zeker percentage van de bouwsom. Gemiddeld gold in 2013 dat 3 procent van de bouwsom in rekening werd gebracht. Echter, omdat de marges van deze kosten niet landelijk geregeld zijn, kunnen deze prijzen per gemeente sterk verschillen.

Bouwvergunning aanvragen

U kunt bij uw gemeente de omgevingsvergunning digitaal en schriftelijk aanvragen. Digitaal gebeurt dit via het online omgevingsloket. Als u wilt weten of het zinvol is een bouwvergunning aan te vragen, en u niet vertrouwt op het oordeel van uw klusbedrijf, kunt u vooraf ook een afspraak maken bij de gemeente. Wanneer u de aanvraag heeft gedaan, beslist de gemeente gemiddeld binnen 8 weken of u de vergunning toegekend krijgt. Wanneer u een complexe omgevingsvergunning aanvraagt, kan deze periode oplopen tot zes maanden. Het is daarom verstandig op tijd met de aanvraag te beginnen.

Wij helpen u graag

Wilt u weten of u een bouwvergunning nodig heeft, maar bent u niet zeker van de regelgeving? De medewerkers van Klusbedrijf Nu zijn u graag van dienst. Hoe complex uw bouwproject ook is, wij assisteren u bij het aanvragen van de bouwvergunning, en de afhandeling van het project. Ook wanneer u andere vragen heeft op het gebied van (ver)bouw en renovatie, zijn wij u graag van dienst.