Heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen van een serre?

Wilt u een serre laten plaatsen, dan is het belangrijk om te weten of u een zogenaamde omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Indien u een dergelijke vergunning indient voor de uitbouw, moet u eerst bouwtekeningen aanleveren. U kunt deze laten maken door een architect of door uw eigen serreleverancier.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via uw gemeente. Het kan echter ook zo zijn dat u geen vergunning nodig heeft. In dit geval kunt u “vergunningvrij” bouwen, waardoor u niet gebonden bent aan de regels van een gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen. Het kan zo zijn dat u ook niet gebonden bent aan de regels van het bestemmingsplan. De regels van het bouwbesluit zullen te allen tijde voor u blijven gelden en u zult met uw buren moeten overleggen wat voor plannen u heeft.

Eisen serre

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, is afhankelijk van de locatie en de omvang van uw serre. Wij hebben speciaal voor u een lijst opgesteld met regels waaraan u dient te voldoen, wil u geen omgevingsvergunning nodig hebben:

  • De serre wordt aan de bestaande woning gebouwd.
  • De serre wordt op de begane grond gevestigd en bestaat uit één bouwlaag.
  • De serre is niet dieper dan 2,5 meter en niet hoger dan 4 meter.
  • De serre wordt niet gebouwd aan een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Uw zij- en achtererf is na de verbouwing niet meer dan 50 procent bebouwd.
  • Bouwt u de serre aan de achter- of zijgevel, dan is de minimale afstand tussen de serre en het openbare groen 1 meter.
  • Wordt de serre aan de oorspronkelijke zijgevel gebouwd, dan dient de afstand tot de voorgevel van uw woning en het erf van de buren minimaal 1 meter te zijn.

Professional inschakelen

Het zijn aardig wat regeltjes waaraan uw serre dient te voldoen, maar het werk wordt u uit handen gehaald door een professioneel vakbedrijf. U kunt een professional inschakelen via Klusbedrijf Nu. Een specialist kan voor u bepalen of u wel of niet een vergunning nodig heeft en hij of zij kan uw serre direct voor u plaatsen.